Odwiedziny w Krzywym Lesie

Dziś w Gryfinie odbywa się wyjazdowe posiedzenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej PGE. Przy jego okazji członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej odwiedzili Krzywy Las, którego rewitalizacja jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Gryfino, Nadleśnictwa Gryfino i Fundacji PGE.

Przybyłych gości po Krzywym Lesie oprowadził Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz Nadleśniczy Arkadiusz Paleń i Zastępca Nadleśniczego Daniel Pogorzelec z Nadleśnictwa Gryfino.

Leśnicy opowiedzieli zebranym o niezwykłej genezie unikatowego w skali świata pomnika przyrody i pracach nad utworzeniem nowej plantacji krzywulców.

Burmistrz Mieczysław Sawaryn zapowiedział, że Gmina Gryfino ogłosi wkrótce przetarg na wykonanie inwestycji zwiększającej ochronę drzew oraz dostosowanie formy ich zwiedzania do wzrastającego ruchu turystycznego. Zaznaczył przy tym, że rewitalizacja Krzywego Lasu jest możliwa dzięki wydatnemu wsparciu finansowemu ze strony PGE oraz efektywnej współpracy z Lasami Państwowymi.

Poznaj tajemnice Krzywego Lasu pod Gryfinem

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat niezwykłego miejsca – Krzywego Lasu pod Gryfinem. Fundacja PGE od 2020 roku jest partnerem strategicznym jego rewitalizacji.

Projekt rewitalizacji Krzywego Lasu jest realizowany w partnerstwie trójstronnym – przy współpracy Gminy Gryfino, Nadleśnictwa Gryfino oraz przy wsparciu Fundacji PGE.