Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej

Gmina Gryfino ogłosiła postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dot. rewitalizacji Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie. To kolejny etap w procesie jego odnowy.

Koncepcja zagospodarowania terenu Krzywego Lasu zakłada udostępnienie unikatowego obszaru dla ruchu turystycznego bez ingerencji w jego naturalną substancję.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rewitalizacji terenu Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

W ramach planowanej inwestycji planuje się dwa rodzaje zagospodarowania terenu:

🌲 Stworzenie dojścia i dojazdu do Krzywego Lasu poprzez wykonanie utwardzonych ścieżek ekokompozytowych, miejsc postojowych, wraz z elementami małej architektury;

🌲 Wytyczenie ścieżki edukacyjnej wraz z elementami małej architektury.

🌲 Oferty należy składać do 17 maja br. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał 9 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wspólne działania Gminy Gryfino i Nadleśnictwa Gryfino na rzecz Krzywego Lasu

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino Ryszard Brygman podpisali list intencyjny ws. podjęcia wspólnych działań w zakresie realizacji, finansowania i promocji inwestycji, w ramach której zagospodarowany zostanie teren „Krzywego Lasu”.

List podpisany został w obecności Partnera Strategicznego – Polskiej Grupy Energetycznej i Fundacji PGE reprezentowanej przez Dyrektora Zespołu Elektrowni Dolna Odra Sylwestra Chruszcza.

Tym samym zrealizowany został kolejny krok prowadzący do rewitalizacji terenu „Krzywego Lasu”.

🌲 W ramach działań rewitalizacyjnych zostanie m.in. wydzielona powierzchnia z nowymi nasadzeniami mającymi w naturalny sposób zastąpić starzejący się drzewostan.

🌲 Powstała szkółka leśna będzie stanowić ciekawy projekt edukacyjno – promocyjny. Pozwoli również odpowiedzieć na pytanie jak powstał bajkowy las.

🌲Podejmowane działania w ramach rewitalizacji mają również przystosować teren tak, aby umożliwić mieszkańcom oraz turystom poznawanie tej wyjątkowej przyrodniczej atrakcji.