Konkurs „Krzywy Las – miejsce niezwykłe”

Obradująca 9 listopada 2021 r. komisja konkursowa, powołana Decyzją nr 17/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino (organizatora głównego), nie miała łatwego zadania. Na konkurs wpłynęła bowiem rekordowa liczba prac – 257. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zaprezentowali niezwykle ciekawe spojrzenie na ten niezwykły, gryfiński, leśny zakątek.

Prace wykonane zostały rozmaitymi technikami – od fotografii, rysunku poprzez wyklejanki i prace wykonane metodami łączonymi. Składały się na nie naturalne materiały zebrane w lesie, teksty i zdjęcia. Nie zabrakło również małych dzieł pisanych poezją lub prozą.

Przypominamy – przedmiotem konkursu były autorskie prace uczestników, polegające na wyrażeniu kreatywnej, osobistej więzi, relacji, odczuć związanych z Krzywym Lasem na konkursowej ramce, udostępnionej przez Organizatorów na ich stronach internetowych lub dystrybuowanej bezpośrednio przez Organizatorów w postaci wydrukowanej karty.

Formami artystycznego wyrazu mogły być: wiersze, legendy, fotografia, rysunek, szkic, kolaż i inne – według pomysłów uczestników.

Po bardzo wnikliwej analizie wszystkich niezwykłych pomysłów wyrażonych w formie prac konkursowych, po wielu godzinach dyskusji komisja w składzie:

• Arkadiusz Paleń – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino – przewodniczący komisji
• Sylwester Chruszcz – Dyrektor Oddziału Elektrowni Dolna Odra – członek komisji
• Jakub Matura – Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej UMIG w Gryfinie – członek komisji
• Małgorzata Wasiluk – Główny Specjalista Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej UMIG w Gryfinie – członek komisji
• Lidia Kmiecińska – Starszy Specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Gryfino – członek komisji
• Urszula Czapiewska – Specjalista ds. Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Gryfino – członek Komisji,

postanowiła przyznać trzy nagrody główne i aż 20 wyróżnień następującym uczestnikom konkursu:

Nagroda główna laptop – fundatorem jest Fundacja PGE
I miejsce: Łukasz Bartoś za pracę „Baśniowy Krzywy Las” (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie)

Nagroda za drugie miejsce – telefon z aplikacją do wędrówek po lasach ufundowany przez Nadleśnictwo Gryfino
II miejsce: Antonina Hancewicz

Nagroda za trzecie miejsce – tablet ufundowany przez Gminę Gryfino
III miejsce: Grażyna Frankowska za pracę „Krzywy Las dla dzieci”

Wyróżnienia:
• Monika Rożek za pracę „Z miłości do Ziemi”
• Paweł Jusis (Przedszkole nr 3 w Gryfinie im. Kubusia Puchatka)
• Julia Rembecka za pracę „Historia pewnej miłości”
• Natalia Owczarek za prace „Krzywy Las prawdziwa cząstka przyrody” (Dzienny Dom „Senior Plus” w Gryfinie)
• Aleksander Łakomiec (Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy)
• Tomasz Głuszko za pracę „Tajemnice Krzywego Lasu”
• Dorota Urbaniak za pracę „Legenda o powstaniu Krzywego Lasu”
• Jagoda Lemańska (Szkoła Podstawowa w Żabnicy)
• Marysia Sozańska (Przedszkole nr 5 w Gryfinie im. Calineczki)
• Jan Kukla za pracę „Las Krzywy Jaśka” (Przedszkole nr 1 w Gryfinie im. Krasnala Hałabały)
• Hania Klonowska (Przedszkole nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie)
• Jagoda Schmidt (Przedszkole nr 3 w Gryfinie im. Kubusia Puchatka)
• Bartosz Chraniuk za pracę „Magia Krzywego Lasu” (Przedszkole nr 2 w Gryfinie im. Misia Uszatka)
• Mirosława Wesołowska, Andrzej Chmielak, Tadeusz Małolepszy, Krystyna Rembecka (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie)
• Monika Szczepańska za pracę „Historia zaklęta w pniach”
• Krystyna Baczul (Dzienny Dom „Senior Plus” w Gryfinie)
• Maria Kłonowska (Dzienny Dom „Senior Plus” w Gryfinie)
• Michalina Kulpa (Przedszkole nr 3 w Gryfinie im. Kubusia Puchatka)
• Daniel Ponta
• Tadeusz Wasilewski

Serdecznie gratulujemy!

Zwycięzcy nagród głównych, zgodnie z postanowieniami regulaminu, poza nagrodami rzeczowymi otrzymają także możliwość posadzenia drzewek na powierzchni zastępczej, tworzonej na potrzeby projektu rewitalizacji powierzchniowego pomnika przyrody Krzywy Las.

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. O szczegółach spotkania zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Osoby wyróżnione w konkursie mogą odebrać nagrody osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Gryfino (ul. 1 Maja 4 Gryfino) – w terminie od dnia 24 listopada b.r. Istnieje również możliwość przesłania nagród osobom wyróżnionym.

W celu skorzystania z tej możliwości uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 505 001 041 (Lidia Kmiecińska – Nadleśnictwo Gryfino).

Rewitalizacja Krzywego Lasu prowadzona jest dzięki wspólnemu zaangażowaniu Gminy GryfinoNadleśnictwa Gryfino oraz Fundacji PGE i Grupy PGE. Fundacja PGE jest partnerem strategicznym rewitalizacji Krzywego Lasu. Projekt jest częścią programu „Lasy Pełne Energii” realizowanego w Grupie PGE od 21 lat.