Wspólne działania Gminy Gryfino i Nadleśnictwa Gryfino na rzecz Krzywego Lasu

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino Ryszard Brygman podpisali list intencyjny ws. podjęcia wspólnych działań w zakresie realizacji, finansowania i promocji inwestycji, w ramach której zagospodarowany zostanie teren „Krzywego Lasu”.

List podpisany został w obecności Partnera Strategicznego – Polskiej Grupy Energetycznej i Fundacji PGE reprezentowanej przez Dyrektora Zespołu Elektrowni Dolna Odra Sylwestra Chruszcza.

Tym samym zrealizowany został kolejny krok prowadzący do rewitalizacji terenu „Krzywego Lasu”.

🌲 W ramach działań rewitalizacyjnych zostanie m.in. wydzielona powierzchnia z nowymi nasadzeniami mającymi w naturalny sposób zastąpić starzejący się drzewostan.

🌲 Powstała szkółka leśna będzie stanowić ciekawy projekt edukacyjno – promocyjny. Pozwoli również odpowiedzieć na pytanie jak powstał bajkowy las.

🌲Podejmowane działania w ramach rewitalizacji mają również przystosować teren tak, aby umożliwić mieszkańcom oraz turystom poznawanie tej wyjątkowej przyrodniczej atrakcji.