Wspólne działania Gminy Gryfino i Nadleśnictwa Gryfino na rzecz Krzywego Lasu

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn i Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino Ryszard Brygman podpisali list intencyjny ws. podjęcia wspólnych działań w zakresie realizacji, finansowania i promocji inwestycji, w ramach której zagospodarowany zostanie teren „Krzywego Lasu”.

List podpisany został w obecności Partnera Strategicznego – Polskiej Grupy Energetycznej i Fundacji PGE reprezentowanej przez Dyrektora Zespołu Elektrowni Dolna Odra Sylwestra Chruszcza.

Tym samym zrealizowany został kolejny krok prowadzący do rewitalizacji terenu „Krzywego Lasu”.

🌲 W ramach działań rewitalizacyjnych zostanie m.in. wydzielona powierzchnia z nowymi nasadzeniami mającymi w naturalny sposób zastąpić starzejący się drzewostan.

🌲 Powstała szkółka leśna będzie stanowić ciekawy projekt edukacyjno – promocyjny. Pozwoli również odpowiedzieć na pytanie jak powstał bajkowy las.

🌲Podejmowane działania w ramach rewitalizacji mają również przystosować teren tak, aby umożliwić mieszkańcom oraz turystom poznawanie tej wyjątkowej przyrodniczej atrakcji.

Jaka przyszłość czeka Krzywy Las?

Wspólne działanie Gminy Gryfino, Polskiej Grupy Energetycznej i Lasów Państwowych ma uchronić obecny zasób przed zniszczeniem, wyeksponować dla ruchu turystycznego oraz stworzyć nowe plantacje.

W czwartek w Krzywym Lesie odbyła się prezentacja założeń współpracy z udziałem m.in. burmistrza Mieczysława Sawaryna, prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego i dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Andrzeja Szelążka.

Koncepcja zagospodarowania terenu Krzywego Lasu zakłada udostępnienie unikatowego obszaru dla ruchu turystycznego bez ingerencji w jego naturalną substancję.

W pobliżu powstaną dwie nowe 10-arowe plantacje. Na jednej młodnik będzie kształtowany przez leśników na model Krzywego Lasu. Na drugiej posadzone zostaną sadzonki z nasion tych drzew, by móc zbadać ich cechy genetyczne. Plantacje zwiększą zasób unikatowego drzewostanu.

W zielonej otulinie elektrowni, w przestrzeni między Gryfinem a Nowym Czarnowem, planowane jest także założenie łąk i nasadzenie drzew miododajnych. Tym sposobem wzmocniona zostanie lokalna populacja pszczół.